Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

10. TuomioistuintulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 44 900 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2019—2021 (1385/2018).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 42 728 44 790 44 790
— muut tuotot 25 110 110
Tuotot yhteensä 42 753 44 900 44 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 63 232 64 000 64 000
— osuus yhteiskustannuksista 28 174 30 000 30 000
Kustannukset yhteensä 91 406 94 000 94 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -48 653 -49 100 -49 100
Kustannusvastaavuus, % 47 48 48

2021 talousarvio 44 900 000
2020 talousarvio 44 900 000
2019 tilinpäätös 42 753 151