Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 44 900 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) sekä oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2019—2021 (1385/2018).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 42 728 44 790 44 790
— muut tuotot 25 110 110
Tuotot yhteensä 42 753 44 900 44 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 63 232 64 000 64 000
— osuus yhteiskustannuksista 28 174 30 000 30 000
Kustannukset yhteensä 91 406 94 000 94 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -48 653 -49 100 -49 100
Kustannusvastaavuus, % 47 48 48

2021 talousarvio 44 900 000
2020 talousarvio 44 900 000
2019 tilinpäätös 42 753 151

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 29 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja valtioneuvoston asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 26 870 27 400 29 000
— muut tuotot 24 - -
Tuotot yhteensä 26 894 27 400 29 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 25 425 24 800 27 000
— osuus yhteiskustannuksista 9 443 7 500 10 000
Kustannukset yhteensä 34 868 32 300 37 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -7 974 -4 900 -8 000
Kustannusvastaavuus, % 77 85 78

2021 talousarvio 29 000 000
2020 IV lisätalousarvio 800 000
2020 talousarvio 27 400 000
2019 tilinpäätös 26 894 204

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 74 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 83 648 72 800 73 800
— muut tuotot 148 200 200
Tuotot yhteensä 83 796 73 000 74 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 53 641 48 000 50 000
— osuus yhteiskustannuksista 18 814 13 000 13 000
Kustannukset yhteensä 72 455 61 000 63 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 11 341 12 000 11 000
Kustannusvastaavuus, % 116 120 117

2021 talousarvio 74 000 000
2020 talousarvio 73 000 000
2019 tilinpäätös 83 796 364

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2019—2020 (1290/2018) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1382/2018). Lisäksi momentille kertyvät ulosottokaaren (705/2007) mukaiset valtiolle tilitettävät vähäiset ulosottovarat sekä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2021 talousarvio 2 750 000
2020 talousarvio 2 750 000
2019 tilinpäätös 2 788 083