Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

08. JäteveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 8 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010).


2021 talousarvio 8 000 000
2020 talousarvio 9 000 000
2019 tilinpäätös 3 379 419