Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) perusteella Enontekiön alueelle sähköverkon korvausinvestointiin myönnetyn avustuksen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään Enontekiön kunnan alueella tehtäviin sähköverkon korvausinvestointeihin v. 2020 myönnetystä 7 000 000 euron avustuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2021 2022 2023 2024 2024— Yhteensä
vuodesta
2021 lähtien
             
Ennen vuotta 2021 tehdyt sitoumukset 700 700 700 700 4 200 7 000
Menot yhteensä 700 700 700 700 4 200 7 000

2021 talousarvio 700 000
2020 IV lisätalousarvio -700 000
2020 talousarvio 700 000
2019 tilinpäätös 121 673