Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 11 784 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin Bulevardin Teatteriyhdistys ry:n toimintaan

2) rakentamisen prosenttiperiaatteen edistämiseen

3) kulttuurimatkailun vahvistamiseen

4) lukuliikkeen toiminnan jatkamiseen

5) lastenkulttuurin avustamiseen

6) Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen sekä tilakustannuksista ja muista perusparannuksista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen

7) Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeeseen

8) Saamelaismuseo Siidan perusparannukseen ja laajennukseen liittyvän näyttelyn ja kalustamisen kustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Bulevardin teatteriyhdistys ry:n toimintaan 290 000
Rakentamisen prosenttiperiaatteen edistäminen 500 000
Kulttuurimatkailun vahvistaminen 3 000 000
Lukuliikkeen toiminnan jatkaminen 1 000 000
Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustukset 3 000 000
Kansallisgallerian arvonlisäveromenojen korvaaminen 300 000
Kansallisgallerian tilakustannuksista ja muista perusparannuksista aiheutuvat kustannukset 1 909 000
Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeeseen 400 000
Siidan perusparannukseen ja laajennukseen liittyvän näyttelyn ja kalustamisen kustannuksiin 1 385 000
Yhteensä 11 784 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hanke 400
Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hanke (kertaluonteinen) -200
Kansallisgallerian tilakustannuksista ja muista perusparannuksista aiheutuvat kustannukset (siirto momentilta 29.80.53) 1 909
Kulttuurimatkailun vahvistaminen (HO 2019) 2 000
Lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustukset (HO 2019) 1 000
Lukuliikkeen toiminnan jatkaminen (HO 2019) 400
Siidan perusparannukseen ja laajennukseen liittyvän näyttelyn ja kalustamisen kustannukset 1 385
Yhteensä 6 894

2021 talousarvio 11 784 000
2020 IV lisätalousarvio 20 600 000
2020 II lisätalousarvio 40 300 000
2020 talousarvio 4 890 000
2019 tilinpäätös 4 370 000