Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 43 64 64
Sairauspoissaolot, pv/htv 12 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,4 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 5 356 11 980 12 500
Bruttotulot - - -
Nettomenot 5 356 11 980 12 500
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 790    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 414    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tulorekisterin liittäminen Suomi.fi -palveluväylään (2020) -1 500
Tulorekisterin perustoiminnan turvaaminen 2 020
Yhteensä 520

2021 talousarvio 12 500 000
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 11 980 000
2019 tilinpäätös 11 980 000