Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 185 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut Syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2021 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 1,7 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 2 343 2 000 2 000
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 469 350 350
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 841 877 900
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 172 1 230 1 250
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 110,3 110,5 106,5

1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 50 435 48 446 55 435
Bruttotulot 323 300 250
Nettomenot 50 112 48 146 55 185
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 9 336    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 072    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan resurssien turvaaminen (HO 2019) 119
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden asiankäsittelyjärjestelmän uudistaminen (siirto momentilta 25.01.21) 1
Sakon muuntorangaistuksen uudistaminen 1 500
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 100
Tasokorotus rikosvastuun toteutumisen turvaamiseksi ja käsittelyaikojen lyhentämiseksi 2 500
Tietohallintomenojen kasvu 561
Valtorin palvelumaksujen nousu -5
JTS-miljardin tuottavuussäästö -120
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 2
Palkkausten tarkistukset 1 381
Yhteensä 7 039

2021 talousarvio 55 185 000
2020 IV lisätalousarvio 2 500 000
2020 talousarvio 48 146 000
2019 tilinpäätös 45 848 000