Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 89 084 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 28 596 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 11 068 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 23 056 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 4 104 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 300 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 550 000
OECD:n jäsenmaksu 3 192 000
WTO:n jäsenmaksu 874 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 5 285 000
Maksuosuudet EU:lle 1 628 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 571 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 125 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 5 700 000
Yhteensä 89 084 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 2 122
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille -4 435
Muutokset muissa jäsenmaksuissa ja rahoitusosuuksissa 5 405
Siirtyvän erän pienentäminen -500
Valuuttakurssimuutokset -1 140
Yhteensä 1 452

2021 talousarvio 89 084 000
2020 talousarvio 87 632 000
2019 tilinpäätös 76 060 000