Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

30. Ulkopoliittinen instituuttiPDF-versio

01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 701 000 euroa.

Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset sekä maksullinen toiminta yhteensä 700 000 euroa. Vuosien 2020—2022 tutkimusagenda koostuu kolmesta ohjelmasta, joiden aiheina ovat Euroopan unioni, erityisesti sen ulkosuhteiden, poliittisten kehityssuuntien ja keskeisten jäsenmaiden EU-politiikan tutkimus, Euroopan unionin itäinen naapurusto ja Venäjä sekä globaali turvallisuus. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkimusta on vahvistettu aktivoimalla ohjelmarajat ylittävä projekti.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Henkilötyövuodet 40,5 48,5 49,0
Sairauspoissaolot, pv/htv 6,5 5,5 5,5
Naisten osuus henkilöstöstä, % 43,2 50 50

ParTy-työtyytyväisyyskartoituksen (2019) tulosten mukaan työtyytyväisyys on keskimääräistä parempi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 3 991 4 354 4 401
Bruttotulot 651 760 700
Nettomenot 3 340 3 594 3 701
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 284    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 483    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 89
Tasomuutos 18
Yhteensä 107

2021 talousarvio 3 701 000
2020 talousarvio 3 594 000
2019 tilinpäätös 3 539 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 210 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään instituutin toimintamenoista aiheutuvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -10
Yhteensä -10

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2021 talousarvio 210 000
2020 talousarvio 220 000
2019 tilinpäätös 190 928