Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 7 517 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 6 555 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perus- ja erityistehtävien hoitamiseen. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat 962 000 euroa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

Oikeusasiamiehen erityistehtävänä on mm. toimia YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitettuna kansallisena valvontaelimenä. Lisäksi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa tarkoitetun kansallisen rakenteen tehtävät eli vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen, suojelu ja seuranta säädettiin oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan tehtäväksi. Tehtävät ovat lisänneet oikeusasiamiehen kanslian työmäärää ja edellyttäneet henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentamista. Uutena painopisteasiana kanslialle on tullut myös ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvonta ja edistäminen, johon saatiin vuonna 2020 myös uusia henkilöresursseja.

Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia kansallisesti edistävä valtiollinen toimielin, jonka tehtäviin kuuluu myös kansainvälinen ihmisoikeusyhteistyö. Erityisenä tehtävänä keskuksella on vammaisten oikeuksien edistäminen ja seuranta ja uutena teemana ikääntyneiden oikeudet, johon saatiin vuonna 2020 lisää resursseja. Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta on eduskunnan oikeusasiamiehen nimittämä kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimijoiden yhteistyöelin, joka käsittelee periaatteellisesti tärkeitä ihmisoikeusasioita. Sen toimikausi on 1.4.2020—31.3.2024.

Kanteluasiat

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
saapuneet 6 267 6 250 6 250
ratkaistut 6 057 6 250 6 250

Saapuneiden kantelujen määrä oli v. 2019 kaikkien aikojen suurin. Vuonna 2019 kanteluista ja omista aloitteista 15 % johti johonkin oikeusasiamiehen toimenpiteeseen. Vuonna 2019 kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli 103 päivää.

Omat aloitteet ja tarkastukset

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
arvio
       
aloitteet 63 80 80
tarkastukset 110 150 150

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 150
Tasomuutos 141
Yhteensä 291

2021 talousarvio 7 517 000
2020 talousarvio 7 226 000
2019 tilinpäätös 6 829 605