Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

10. Hallinnonalan virastojen tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 51 030 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena.

Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Selvitysosa:Tuloarvioon sisältyy liikenteenohjausyhtiön (TMFG) Väylävirastolta lunastamasta omaisuudesta saatavat tulot. Lisäksi tuloina huomioidaan muiden osapuolten osuudet yhdessä valtion kanssa rahoitettavista väylähankkeista. Tuloarvioon sisältyvät myös lipputulot, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä sekä Kelan toisen asteen koulumatkatuen ELY-keskusten osuus ja lippu- ja maksujärjestelmään liittyviä muita tuloja.

Liikenteenohjausyhtiön (TMFG) Väylävirastolta lunastamasta omaisuudesta saatavien tulojen arvioidaan olevan 48,53 milj. euroa. Joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 2,5 milj. euroa.


2021 talousarvio 51 030 000
2020 IV lisätalousarvio 41 941 000
2020 talousarvio 2 500 000
2019 tilinpäätös 7 210 025