Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2021

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 18 095 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (tapaturmamaksut) 15 000 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 960 000
Vanhat liikelaitokset 35 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 600 000
Liikennevahingot 1 500 000
Yhteensä 18 095 000

2021 talousarvio 18 095 000
2020 talousarvio 18 630 000
2019 tilinpäätös 17 860 447