Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 24 761 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista, konsulisuojeludirektiivin (EU) 2015/637 johdosta toisilta jäsenvaltioilta mahdollisesti saatavista korvauksista, sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 1 881 000 euroa on EU:n osuus ministeriön kanssa tehtävistä yhteistoimintahankkeista. Yhteistoimintahankkeista saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka budjetoidaan momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Viisumien käsittelymaksut 19 000 000
Kehitysyhteistyön yhteistoimintahankkeiden tulot 1 881 000
Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkausmenokorvaukset YK:lta 2 380 000
Muut tulot 1 500 000
Yhteensä 24 761 000

2021 talousarvio 24 761 000
2020 IV lisätalousarvio -7 700 000
2020 talousarvio 58 424 000
2019 tilinpäätös 46 698 411