Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -234 900 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -196 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä -107 000 000
02. Yhteisövero, vähennystä -5 000 000
04. Perintö- ja lahjavero, vähennystä -84 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -41 000 000
01. Arvonlisävero, vähennystä -41 000 000
08. Valmisteverot 3 000 000
07. Energiaverot, lisäystä 3 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot -900 000
09. Muut verotulot, vähennystä -900 000
12. SEKALAISET TULOT 49 575 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 250 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 250 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala -48 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä -48 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 200 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 200 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 50 000 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, lisäystä 50 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 173 000
10. Hallinnonalan virastojen tulot, lisäystä 2 173 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 0
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 0
39. Muut sekalaiset tulot -3 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot, vähennystä -3 000 000
15. LAINAT 2 356 897 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 2 356 897 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 2 356 897 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 2 171 572 000