Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

50. Veteraanien tukeminenPDF-versio

52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää neuvontapalvelutoimintaan suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen sekä sotainvalidien neuvontapalvelutoiminnan kulujen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentin perusteluja on täydennetty siten, että momentilta voidaan maksaa sotainvalidien neuvontapalvelupäivien neuvontapalvelutoiminnan kulut.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio 16 000 000
2020 tilinpäätös 25 000 000
2019 tilinpäätös 27 762 000