Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

40. Yritysten erityisrahoitusPDF-versio

43. Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta.

Lisäyksestä 31 072 000 euroa aiheutuu kustannustuen neljännestä hakukierroksesta ja 168 928 000 euroa on momentilta 32.30.30 peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia kustannustuen kolmanteen ja neljänteen hakukierrokseen.


2021 III lisätalousarvio 200 000 000
2021 II lisätalousarvio 40 000 000
2021 I lisätalousarvio
2020 tilinpäätös 680 000 000

60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 650 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu siirrosta valtiontakuurahastoon. Rahastovarauksella varaudutaan tilanteeseen, jossa valtiontakuurahastossa jäljellä olevat varat eivät riittäisi Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta syntyvän tappiollisen erillistuloksen kattamiseen.


2021 III lisätalousarvio 650 000 000
2021 talousarvio 20 000
2020 tilinpäätös
2019 tilinpäätös

87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 300 000 000 euroa.

Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 120 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys ja määrärahan peruutus aiheutuvat Suomen Malmijalostus Oy:n siirrosta momentille 23.10.87 valtioneuvoston omistajaohjauksesta annetun periaatepäätöksen mukaisesti valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2021 III lisätalousarvio -300 000 000
2021 talousarvio 300 000 000
2020 tilinpäätös 150 000 000