Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto

Talousarvioesitys 2021

51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta (arviomääräraha)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää merimiespalveluihin, joiden rahoitus muodostuu merimiespalvelulain (447/2007) 6 §:ssä tarkoitetusta valtio-osuudesta ja lakkautettua lästimaksujärjestelmää vastaavasta maksuosuudesta.

Selvitysosa:Perustelujen täydentäminen aiheutuu rahoitusjärjestelmän selkeyttämisestä.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio 2 572 000
2020 tilinpäätös 2 446 962
2019 tilinpäätös 2 369 318