Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto

Talousarvioesitys 2021

05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 3 760 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 60 000 euroa kiinteistö- ja rakentamisalan vähähiilisten ratkaisujen tukiohjelmaan (RRF pilari1), 300 000 euroa luovien alojen rakennetukeen (RRF pilari3), 3 000 000 euroa matkailualan kestävän ja digitaalisen kasvun tukemiseen (RRF pilari3), 200 000 euroa teollisuuden uudistumisen ja palveluviennin kasvattamiseen (RRF pilari3) ja 200 000 euroa terveys- ja hyvinvointiosaamiseen sekä -teknologioihin (RRF pilari3). Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Lisäyksestä 200 000 euroa aiheutuu teollisuuden vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja digitaalista uudistumista sekä teollisen palveluviennin kasvattamista tukevasta ohjelmasta, 200 000 euroa terveys- ja hyvinvointiosaamisen ja -teknologian tukemisesta, 300 000 euroa luovien alojen rakennetuen toimeenpanosta, 60 000 euroa kiinteistö- ja rakentamisalan vähähiilisten ratkaisujen tuesta ja 3 000 000 euroa matkailualan kestävän ja digitaalisen kasvun tukemisesta elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisesti.

Momentin perustelujen täydennys aiheutuu EU:n elpymisvälineellä rahoitettavista kokonaisuuksista, joista 3 700 000 euroa kohdentuu koronakriisistä kärsineille aloille ja kansainvälisen kasvun kärkiin sekä 60 000 euroa rakennuskannan ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseen. Uudistukset edistävät elinkeinoelämän vihreää siirtymää ja digitalisaatiota sekä näihin liittyen globaalien markkinamahdollisuuksien hyödyntämistä. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.


2021 III lisätalousarvio 3 760 000
2021 talousarvio 101 504 000
2020 tilinpäätös 112 280 000
2019 tilinpäätös 97 474 000