Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 845 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa ja vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää enintään 118 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 700 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 700 000 euroa bioinnovaatio-ohjelmaan osoitetun määrärahan osittaisesta uudelleenbudjetoinnista ja 750 000 euroa käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden jatkokäyttövaihtoehtoja koskevasta selvityksestä ja tietopaketista sekä vähennyksenä 500 000 euroa siirtona momentille 30.40.47 joutoalueiden metsitystukeen ja 105 000 euroa siirtona momentille 32.01.02 joutoalueiden metsitystuen hallinnointiin.

Momentin henkilötyövuosien enimmäismäärää korotetaan 30 henkilötyövuodella vuosien 2022—2023 tarvetta varten.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2021 III lisätalousarvio 845 000
2021 talousarvio 32 652 000
2020 tilinpäätös 31 895 000
2019 tilinpäätös 6 450 000