Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
            02. Tullin toimintamenot
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2021

10. Verotus ja tulliPDF-versio

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 22 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 215 000 euroa veronumeron laajentamisesta telakka-alueille aiheutuviin investointimenoihin ja vähennyksenä 125 000 euroa siirtona momentille 28.10.03 palkkausten tarkistuksiin sekä 68 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 22 000
2021 talousarvio 432 688 000
2020 tilinpäätös 426 600 000
2019 tilinpäätös 406 887 000

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 260 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 258 000 euroa aiheutuu tullivalvonnan laite- ja järjestelmähankinnoista Vainikkalan junaröntgenin uusimisen kansalliseen omarahoitusosuuteen, rajatarkastusvälineistön hankintoihin ja laiteintegraatioihin sekä riskianalyysijärjestelmän kansalliseen omarahoitusosuuteen ja 2 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 1 260 000
2021 II lisätalousarvio
2021 talousarvio 186 252 000
2020 tilinpäätös 171 856 000
2019 tilinpäätös 168 168 000

03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 125 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.10.01 palkkausten tarkistuksiin.

Momentin perustelujen täydennys mahdollistaa positiivisen luottotietorekisterin hankinnan valmistelusta ja toteutuksesta aiheutuvien menojen maksamisen.


2021 III lisätalousarvio 125 000
2021 talousarvio 17 750 000
2020 tilinpäätös 12 245 000
2019 tilinpäätös 11 980 000

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu veronhuojennuspäätösten mukaisista takaisinmaksuista, joita tehdään vuonna 2021 aiemmin arvioitua enemmän.


2021 III lisätalousarvio 3 100 000
2021 talousarvio 3 000 000
2020 tilinpäätös 36 048 772
2019 tilinpäätös 25 406 659

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu veronkantolain mukaisesta hyvityskorosta ja siihen liittyvän siirtymäsäännöksen päättymisestä.


2021 III lisätalousarvio 3 500 000
2021 talousarvio 15 000 000
2020 tilinpäätös 18 656 466
2019 tilinpäätös 13 536 952