Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 6 107 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä Puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtion talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2021—2026 enintään 180 008 000 euroa (Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus).

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 13 658 000 euroa vuoden 2020 toteutuneen indeksikehityksen mukaista kustannustasotarkistusta sekä lisäyksenä 7 100 000 euroa poikkeusjärjestelyihin liittyvistä varusmiesten ruokarahojen kustannuksista, 212 000 euroa Finavian lentokenttämaksuista, 179 000 euroa vuoden 2020 valuuttakurssimuutoksista ja 60 000 euroa hengityssuojainten puhdistusvalmiuden ylläpidosta.

Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisäys 27 075 000 eurolla 180 008 000 euroon ja menoajoituksen muutokset aiheutuvat kuljetushelikopterikaluston laitekorjaussopimuksesta, kuljetuskonekaluston määräaikaishuollon sopimuksesta ja Ilmavoimien tukikohtien kehittämishankkeen menoajoitusmuutoksista.

Momentille ei tilausvaltuusmuutoksen johdosta ehdoteta lisämäärärahaa, ja se toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Valtuustaulukko muuttuu tilausvaltuusmuutoksen johdosta seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2021 2022 2023 2024 2025— Yhteensä vuodesta 2021 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Vuoden 2016 toimintamenojen tilausvaltuus 5 600         5 600
Vuoden 2017 toimintamenojen tilausvaltuus 8 754         8 754
Vuoden 2018 toimintamenojen tilausvaltuus 1 500 4 800       6 300
Vuoden 2019 toimintamenojen tilausvaltuus 34 899 8 250       43 149
Vuoden 2020 toimintamenojen tilausvaltuus 84 965 19 645 10 773 10 241   125 624
Kunnossapidon kumppanuus 2020 (Millog 2020) -tilausvaltuus 126 092 126 092 126 092 125 692 502 768 1 006 736
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 261 810 158 787 136 865 135 933 502 768 1 196 163
             
Uusi tilausvaltuus            
Vuoden 2021 toimintamenojen tilausvaltuus 6 387 98 745 45 190 12 400 17 286 180 008
Uusi tilausvaltuus yhteensä 6 387 98 745 45 190 12 400 17 286 180 008
             
Valtuudet yhteensä 268 197 257 532 182 055 148 333 520 054 1 376 171

2021 III lisätalousarvio -6 107 000
2021 talousarvio 1 969 138 000
2020 tilinpäätös 1 974 942 999
2019 tilinpäätös 1 932 250 000