Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kohdemaiden perimiin maksuihin, jotka on suoritettava edellytyksenä palautettavan maahan pääsylle tilanteissa, joissa palautettava on kieltäytynyt koronatestauksesta.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio 7 608 000
2020 tilinpäätös 1 608 000
2019 tilinpäätös 9 168 000