Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
            Tuotanto
            Ulkomaankauppa
            Yksityinen kulutus
            Investoinnit
            Työllisyys
            Palkka- ja hintakehitys
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2021

Ulkomaankauppa

Maailmankaupan vilkastuminen ei ole vielä näkynyt Suomen viennissä merkittävässä määrin. Tämä johtuu osittain päävientialueemme Euroopan hitaasta talouskehityksestä, mutta myös joidenkin merkittävien vientialojen vaikeuksista. Kysynnän ennakoidaan kuitenkin kohenevan vuoden loppua kohti ja viennin määrän kasvu nopeutuu. Vientihinnat pysynevät keskimäärin viime vuoden tasolla. Ensi vuonna viennin määrän kasvun odotetaan nopeutuvan lähes viiteen prosenttiin EU-markkinoiden vilkastuessa.

Tuonnin määrän kasvu hidastunee tänä vuonna hieman viimevuotisesta ja tuontihinnat nousevat 2½ % raaka-aineiden hintojen kohoamisen myötä. Ensi vuonna tuonti lisääntyy kolmisen prosenttia, sillä teollisuuden tuontitarve lisääntyy. Kulutustavaratuonnin vahvan kasvun ennakoidaan tosin vaimenevan. Vaihtosuhteen heikkenemisen seurauksena vaihtotaseen ylijäämä pienenee tänä vuonna hieman.