Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
              51. Främjande av renskötseln
         40. Naturresursekonomi
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Talousarvioesitys 2021

41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 29 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntegottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenheter (188/1977).

Fullmakt

År 2016 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital på högst 250 000 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2015 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2016.

Förklaring:För räntestödslån som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket är räntestödet i fråga om lån som beviljats 2013 och därefter högst 3 procentenheter av lånets räntesats och i fråga om lån som beviljats tidigare högst 4 procentenheter. För lån som 1996—2012 beviljats med stöd av den tidigare finansieringslagstiftningen är räntestödet högst 4 eller 5 procentenheter beroende på tidpunkten för beviljande av lånet. För lån som före 1996 beviljats enligt landsbygdsnäringslagen betalas till kreditinstitutet i räntestöd 50 % av den totala ränta som kreditinstitutet tar ut. Beloppet av räntegottgörelse för lån enligt lagen om gårdsbruksenheter varierar beroende på tidpunkten för beviljande av lånet och låneslaget. De beviljade räntestödslånen uppgick till sammanlagt ca 1,56 miljarder euro vid utgången av år 2014. Vid dimensioneringen av anslaget har det antagits att det genomsnittliga räntestödet 2016 är 2,8 procentenheter.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (mn euro)

  2016 2017 2018 2019 2020— Sammanlagt
fr.o.m.
2016
             
Räntestödslån som beviljats före 2016 27,4 43,6 41,9 42,8 164,7 320,4
Räntestödslån som beviljas 2016 1,6 5,1 6,8 5,9 10,2 29,6
Utgifter sammanlagt 29,0 48,7 48,7 48,7 174,9 350,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Regeringens beslut om utgiftsbesparing -4 000
Nivåförändring 200
Sammanlagt -3 800

2016 budget 29 000 000
2015 I tilläggsb. -14 800 000
2015 budget 32 800 000
2014 bokslut 12 516 618