Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 39 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 190 000 euroa jätelain aiheuttamista markkinavalvontatehtävistä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesissa ja vähennyksenä 151 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 ympäristöalan asiantuntijan palkkaamiseksi EU-edustustoon.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 40/2021 vp).


2021 III lisätalousarvio 39 000
2021 talousarvio 35 163 000
2020 tilinpäätös 35 701 000
2019 tilinpäätös 26 128 000