Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 39 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää kunnille myönnettäviin avustuksiin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin koronavirustilanteen vaikutusten vähentämiseksi.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta johtuvista lasten ja nuorten tukitoimista. Lisäyksestä 16 000 000 euroa kohdentuu mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantamiseen ja 23 000 000 euroa päihdeongelmaisten hoitoon ja kuntoutukseen pääsyn parantamiseen.


2021 III lisätalousarvio 39 000 000
2021 I lisätalousarvio 17 500 000
2021 talousarvio 128 300 000
2020 tilinpäätös 108 910 000