Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

20. TyöttömyysturvaPDF-versio

50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu hallituksen eduskunnalle antamasta lisätalousarvioesitykseen liittyvästä esityksestä laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-pandemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta.

Esityksellä jatketaan työttömyysturvan väliaikaisten muutosten voimassaoloa ajalle 1.7.—30.9.2021 covid-19-pandemian edelleen jatkuessa.


2021 III lisätalousarvio 6 000 000
2021 I lisätalousarvio 6 000 000
2021 talousarvio 1 037 490 000
2020 tilinpäätös 1 272 275 095
2019 tilinpäätös 714 892 471

52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 55 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 7 000 000 euroa aiheutuu hallituksen eduskunnalle antamasta lisätalousarvioesitykseen liittyvästä esityksestä laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-pandemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja 48 000 000 euroa laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.

Esityksillä jatketaan työttömyysturvan väliaikaisten säännösten voimassaoloa ajalle 1.7.—30.9.2021 covid-19-pandemian edelleen jatkuessa.


2021 III lisätalousarvio 55 000 000
2021 I lisätalousarvio 55 000 000
2021 talousarvio 1 802 990 000
2020 tilinpäätös 1 747 175 798
2019 tilinpäätös 1 417 585 672