Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva

Talousarvioesitys 2021

02. ValvontaPDF-versio

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 202 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 2 000 euroa aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa ja 200 000 euroa säteilylain velvoittaman maksuttoman luonnonsäteilyn ja NORM-valvonnan lisäkustannuksista.


2021 III lisätalousarvio 202 000
2021 talousarvio 14 794 000
2020 tilinpäätös 14 278 000
2019 tilinpäätös 11 587 000

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 59 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 59 000
2021 talousarvio 14 272 000
2020 tilinpäätös 12 797 000
2019 tilinpäätös 12 340 000

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 22 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 22 000
2021 talousarvio 5 351 000
2020 tilinpäätös 6 010 837
2019 tilinpäätös 3 752 000

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 992 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 506 000 euroa aiheutuu vuokrakustannusten noususta, 436 000 euroa vainajien käsittely- ja säilytysratkaisujen suunnittelu-, viimeistely- ja korjaustöistä sekä välttämättömistä kone- ja laitehankinnoista aiheutuvista arvioiduista lisäkustannuksista ja 50 000 euroa vainajasäilytykseen tarkoitettujen kylmäkonttien vuokrakustannuksista.


2021 III lisätalousarvio 992 000
2021 talousarvio 11 841 000
2020 tilinpäätös 12 189 991
2019 tilinpäätös 10 118 220