Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva

Talousarvioesitys 2021

06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 520 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 300 000 euroa aiheutuu koronaviruspandemian aiheuttamista lisämenoista vankiterveydenhuollolle, 100 000 euroa potilastietojärjestelmän toiminnallisuuden varmistamisesta ja 120 000 euroa siirrosta momentilta 25.40.01 vankiterveydenhuollon turvaamiseksi.

Siirto on vankiterveydenhuollolle kuuluva osuus Rikosseuraamuslaitoksen vuodelle 2021 saamasta 1,66 milj. euron lisärahoituksesta rikosketjun oikeasuhtaisuuden varmistamiseen.


2021 III lisätalousarvio 520 000
2021 talousarvio 20 155 000
2020 tilinpäätös 20 291 000
2019 tilinpäätös 19 105 000