Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto

Talousarvioesitys 2021

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 833 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 80 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 80 000 euroa EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavaan jatkuvan oppimisen uudistukseen ja 80 000 euroa siirtona momentilta 32.01.08 kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalan laajentumisen siirtymisestä vuodelle 2022 sekä vähennyksenä 775 000 euroa siirtona momentille 32.01.02 monialaisten palvelujen tukirakenteeseen, 100 000 euroa siirtona momentille 32.01.06 harmaan talouden torjuntaohjelman rahoitukseen, 82 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Suomen jäsenyyteen IAEA:n hallintoneuvostossa vuosina 2021—2024 ja 36 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 laajennetun hankintatuen tehtäviin.

Momentin perustelujen täydennys aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavasta jatkuvan oppimisen uudistukseen liittyvästä ammattibarometrin kehittämisestä ja ohjauksen vahvistamisesta. Ohjauksen avulla tuetaan koulutusvalintoja, jotka lisäävät vihreän siirtymän ja digitaalisia taitoja. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.


2021 III lisätalousarvio -833 000
2021 talousarvio 38 668 000
2020 tilinpäätös 37 137 000
2019 tilinpäätös 33 700 000