Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

47. Tuki joutoalueiden metsitykseen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä uusia metsityksen tukemisen määräaikaisen lain mukaisia tukipäätöksiä enintään 16 400 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 900 000 euron ja myöntämisvaltuuden 11 000 000 euron lisäys aiheutuu maanomistajien odotettua suuremmasta kiinnostuksesta uuteen metsitystukeen. Tukea myönnetään maataloustuotannon ulkopuolelle jääneiden peltojen ja muiden avointen alueiden sekä käytöstä poisjääneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Myöntämisvaltuuden lisäys mahdollistaa metsitystoimenpiteiden käynnistämisen noin 2 760 hehtaarin pinta-alalla.

Määrärahan lisäyksestä 500 000 euroa on siirtoa momentin 30.40.22 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiderahoituksesta ja 400 000 euroa aiheutuu turvetuotannosta luopumiseen osoitetusta tukirahoituksesta.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 900 000 euroa vuonna 2021, 4 140 000 euroa vuonna 2022, 2 430 000 euroa vuonna 2023, 1 110 000 euroa vuonna 2024 ja 2 420 000 euroa vuonna 2025 ja myöhempinä vuosina.


2021 III lisätalousarvio 900 000
2021 talousarvio 1 360 000