Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2021

31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 7 500 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 12 318 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 §:n mukaisiin avustuksiin.

Valtionosuuteen oikeuttavat yksiköt

  enimmäismäärä yksikkö
     
Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin 1 712 048 opetustunti
Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin 252 063 opiskelijaviikko
Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin 159 695 opetustunti
Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin 53 095 opetustunti

Selvitysosa: Lisäyksestä 5 000 000 euroa aiheutuu koronavirustilanteesta johtuvista tukitoimista ja 2 500 000 euroa maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen vahvistamisesta valtionosuuteen oikeuttavia suoritteita lisäämällä.

Valtionosuuteen oikeuttavien yksiköiden enimmäismäärästä ylläpitäjille myönnetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen 100 % valtionosuuteen oikeuttavia suoritteita siten, että niistä aiheutuvat menot ovat enintään 7 427 000 euroa.


2021 III lisätalousarvio 7 500 000
2021 talousarvio 162 993 000
2020 tilinpäätös 181 190 453
2019 tilinpäätös 155 075 778