Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2021

04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 46 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 40 000 000 euroa koulutukseen ja osaamispalveluihin, kohderyhmien tavoittamiseen, koulutuksen aikaisiin tukitoimiin, ennakointiin ja osaamiskartoituksiin sekä kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 5 200 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Määrärahasta 5 200 000 euroa aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista tavoitteena osaamistason nosto ja jatkuvan oppimisen uudistus. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Tavoitteet vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen tukemisesta varmistetaan rahoitettavien koulutusten valintakriteereillä.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamisesta 1.9.2021 lukien.

Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen tehtävänä on toimialaansa liittyvä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen ja koordinointi, osaamis- ja työvoimatarpeen ennakointitiedon analysointi, erityisesti työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville suunnatun ja muuta julkisesti tuettua koulutustarjontaa täydentävän koulutuksen ja muiden osaamispalveluiden rahoittaminen sekä alueellisten ja muiden yhteistyöverkostojen tuki ja vaikuttavuuden edistäminen.

Määrärahasta 40 000 000 euroa on siirtoa momentilta 29.01.53 jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen ja 500 000 euroa momentilta 29.01.53, 200 000 euroa momentilta 29.10.20, 200 000 euroa momentilta 29.20.21 ja 200 000 euroa momentilta 29.40.20 palvelukeskuksen toimintamenoihin.


2021 III lisätalousarvio 46 300 000