Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2021

90. Kuntien tukeminenPDF-versio

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 808 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 2 100 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäyksestä 2 546 000 euroa perustuu valtionosuuden vuoden 2021 lopullisten laskentatekijöiden valmistumiseen ja 262 000 euroa Aluehallintovirastojen uuteen arvioon opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamisesta vuonna 2021.


2021 III lisätalousarvio 2 808 000
2021 talousarvio 7 697 660 000
2020 tilinpäätös 8 649 950 270
2019 tilinpäätös 8 730 423 729

31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 3 000 euroa kuntarakennelain 44 §:n mukaisiin kuntien yhdistymisestä johtuviin valtionosuuksien vähentymisen korvauksiin.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu kuntarakennelain (1698/2009) 44 § voimaantulosta sekä Honkajoen kunnan ja Kankaanpään kaupungin yhdistymisestä 1.1.2021. Lisäyksellä korvataan Kankaanpään kaupungille kuntien yhdistymisestä johtuva valtionosuuden menetys. Korvaus vastaa sitä määrää valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia, jotka yhdistyville kunnille olisi maksettu yhdistymisen voimaantulovuonna, jos kunnat eivät olisi yhdistyneet.


2021 III lisätalousarvio 3 000
2021 talousarvio 10 400 000
2020 tilinpäätös 34 347
2019 tilinpäätös 3 627 093

35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu veroperustemuutoksia koskevan arvion tarkentumisesta suhteessa vuoden 2021 varsinaisen talousarvion pohjana käytettyyn arvioon.


2021 III lisätalousarvio 2 000 000
2021 talousarvio 2 360 000 000
2020 tilinpäätös 2 383 000 000