Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2021

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu DigiFinland Oy:n pääomanpalautuksen kohdistamisesta hankerahoitukseen, jota on tarkoitus käyttää yhtiön toiminnan ensimmäisten vuosien rahoitukseen. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksen 12.6.2020 mukaisesti momentille palautettaisiin DigiFinlandin pääomanpalautuksena yhteensä 16 milj. euroa jaksotettuna vuosille 2021—2024. Vuodelle 2021 ehdotetaan 4 milj. euron osuutta pääomanpalautuksesta.


2021 III lisätalousarvio 4 000 000
2021 talousarvio 8 700 000
2020 tilinpäätös 40 200 000
2019 tilinpäätös 4 700 000

05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää 50 000 000 euroa valtionavustusten maksamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tiedonhallinnan, tietohallinnon sekä tieto- ja viestintäteknisten muutosten valmisteluun ja toimeenpanoon hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille sekä HUS-yhtymän valmisteluun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan lainsäädännön hyväksymisen jälkeen.

Selvitysosa:Lisäys ja momentin perustelujen täydennys aiheutuvat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvien alueille kohdistuvien ICT-muutoskustannusten huomioimisesta. Määrärahaa käytetään uudistusta koskevan lainsäädännön hyväksymisen jälkeen hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän tiedon- ja tietohallinnon valmisteluun ja perustamiseen, uudistuksen kannalta välttämättömien ICT-järjestelmien ja -infrastruktuurin muutosten toteuttamiseen ja hankintaan. Alueille valtionavustuksilla myönnettävä määräraha on luonteeltaan valtionavustuslain (688/2001) 5 §:ssä tarkoitettua erityistä valtionavustusta, joka myönnetään ja maksetaan hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille sekä HUS-yhtymän valmisteluista aiheutuviin ICT-kustannuksiin. Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän valtionrahoitus maksetaan HUS-sairaanhoitopiirille.


2021 III lisätalousarvio 50 000 000
2021 talousarvio 1 900 000
2019 tilinpäätös 222 215 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 1 206 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 750 000 euroa on siirtoa momentille 23.01.01 Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeen jatkorahoitukseen ja 456 000 euroa momentille 30.20.01 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimijoiden luvan-, hyväksynnän- ja ilmoituksenvaraiset toiminnat ja rekisteröinnit (ILMO) -hankkeeseen.


2021 III lisätalousarvio -1 206 000
2021 talousarvio 27 662 000
2020 tilinpäätös 10 172 000
2019 tilinpäätös 4 745 000

23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 1 763 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 28.20.01 valtionavustuspalvelun valmistelutehtävien menoihin.


2021 III lisätalousarvio -1 763 000
2021 talousarvio 4 380 000
2020 tilinpäätös 5 620 000