Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2021

05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää 50 000 000 euroa valtionavustusten maksamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tiedonhallinnan, tietohallinnon sekä tieto- ja viestintäteknisten muutosten valmisteluun ja toimeenpanoon hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille sekä HUS-yhtymän valmisteluun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan lainsäädännön hyväksymisen jälkeen.

Selvitysosa:Lisäys ja momentin perustelujen täydennys aiheutuvat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvien alueille kohdistuvien ICT-muutoskustannusten huomioimisesta. Määrärahaa käytetään uudistusta koskevan lainsäädännön hyväksymisen jälkeen hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän tiedon- ja tietohallinnon valmisteluun ja perustamiseen, uudistuksen kannalta välttämättömien ICT-järjestelmien ja -infrastruktuurin muutosten toteuttamiseen ja hankintaan. Alueille valtionavustuksilla myönnettävä määräraha on luonteeltaan valtionavustuslain (688/2001) 5 §:ssä tarkoitettua erityistä valtionavustusta, joka myönnetään ja maksetaan hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille sekä HUS-yhtymän valmisteluista aiheutuviin ICT-kustannuksiin. Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän valtionrahoitus maksetaan HUS-sairaanhoitopiirille.


2021 III lisätalousarvio 50 000 000
2021 talousarvio 1 900 000
2019 tilinpäätös 222 215 000