Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            25. Metallirahamenot
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2021

25. Metallirahamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu käyttörahojen takaisinlunastuksesta Suomen Pankilta. Covid-19-pandemian johdosta vähentynyt käteisen rahan käyttö on johtanut aiemmin arvioitua voimakkaampaan käyttörahojen palautumiseen Suomen Pankille. Valtiolla on velvollisuus lunastaa Suomen Pankilta sen hallussa olevat metallirahat siltä osin kuin niiden nimellisarvo ylittää 10 % Suomessa liikkeelle lasketuista kolikoista (Neuvoston asetus (EY) N:o 3603/93, 6 artikla) tai tätä alemman, valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin metallirahalain (216/1998) 2 §:n 3 momentin nojalla sopiman määrän.


2021 III lisätalousarvio 7 000 000
2021 talousarvio 890 000
2020 tilinpäätös 1 402 625