Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            25. Metallirahamenot
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2021

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 130 000 euroa tukiohjelmaan tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Lisäyksestä 130 000 euroa ja momentin perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymis- ja palautumisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Lisäyksestä 150 000 euroa aiheutuu hallitusohjelman mukaisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen hankkeesta.


2021 III lisätalousarvio 280 000
2021 talousarvio 33 544 000
2020 tilinpäätös 34 924 000
2019 tilinpäätös 31 201 000