Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 280 480 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 233 359 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että

1) Vuonna 2021 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi Puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2021—2028 enintään 889 892 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2021 -tilausvaltuus PVKEH 2021).

2) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2018 (PVKEH 2018) -tilausvaltuuden maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2028 tilausvaltuuden enimmäismäärää muuttamatta.

3) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2020 (PVKEH 2020) -tilausvaltuuden maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2027 tilausvaltuuden enimmäismäärää muuttamatta.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 3 911 000 euroa vuoden 2020 toteutuneen indeksikehityksen mukaista kustannustasotarkistusta ja lisäyksenä 3 581 000 euroa vuoden 2020 valuuttakurssien muutoksista aiheutuneita menoja.

Vuoden 2021 määrärahaan vaikuttavilla tilausvaltuusmuutoksilla määrärahat saadaan vastaamaan paremmin hankintojen arvioitua maksatusprofiilia. PVKEH 2018 -tilausvaltuuden muutokseen sisältyy Laivue 2020 -hankkeen rahoitusprofiilin myöhentäminen. Vuoden 2018 toisessa lisätalousarviossa myönnettiin PVKEH 2018 -tilausvaltuuteen 22 000 000 euron lisäys Laivue 2020 -hankkeen rakentamissopimuksessa erikseen määriteltyjen alihankintojen hintariskiin. Hinnan nousun mahdollisesti jäädessä ennakoitua pienemmäksi, voidaan jäljellä oleva rahoitus kohdentaa Laivue 2020 -hankkeen sisällä uudelleen. Lisäksi PVKEH 2018- ja PVKEH 2020 -tilausvaltuuksien maksatusaikaa pidennetään yhdellä vuodella.

PVKEH 2017 -tilausvaltuuden vuoden 2021 vuosiosuutta on vähennetty 9 700 000 euroa johtuen maksatusten siirrosta vuosille 2022—2023.

PVKEH 2018 -tilausvaltuuden vuoden 2021 vuosiosuutta on vähennetty 228 550 000 euroa johtuen maksatusten siirrosta vuosille 2023—2028.

PVKEH 2019 -tilausvaltuuden vuoden 2021 vuosiosuutta on vähennetty 3 000 000 euroa johtuen maksatusten siirrosta vuodelta 2021 vuodelle 2022.

PVKEH 2020 -tilausvaltuuden vuoden 2021 vuosiosuudessa on huomioitu lisäyksenä 4 760 000 euroa johtuen maksatusten siirrosta vuodelta 2023.

PVKEH 2021 -tilausvaltuuden vuoden 2021 vuosiosuutta on vähennetty 35 040 000 euroa johtuen maksatusten siirrosta vuosille 2022—2024.

Muista puolustusmateriaalihankinnoista siirretään PVKEH 2021 -tilausvaltuuteen 8 620 000 euroa rahoitussuunnitelman tarkennuksen vuoksi.

Tehtyjen muutosten jälkeen momentin määrärahasta arvioidaan käytettävän 258 899 000 euroa tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 11 253 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 233 359 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Valtuustaulukko muuttuu tilausvaltuusmuutoksien johdosta seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2021 2022 2023 2024 2025— Yhteensä
vuodesta 2021
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2017) -tilausvaltuus 17 599 20 772 35 287 20 087 32 684 126 429
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2018) -tilausvaltuus 58 026 238 148 281 080 276 720 197 598 1 051 572
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2019) -tilausvaltuus 15 795 6 550       22 345
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2020) -tilausvaltuus 35 680 16 700 7 680 6 970 7 590 74 620
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 127 100 282 170 324 047 303 777 237 872 1 274 966
             
Uusi tilausvaltuus            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2021) -tilausvaltuus 131 799 269 331 217 591 187 731 83 440 889 892
Uusi tilausvaltuus yhteensä 131 799 269 331 217 591 187 731 83 440 889 892
             
Valtuudet yhteensä 258 899 551 501 541 638 491 508 321 312 2 164 858

2021 III lisätalousarvio -280 480 000
2021 talousarvio 783 991 000
2020 tilinpäätös 779 398 000
2019 tilinpäätös 790 472 000