Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 140 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 120 000 euroa on siirtoa momentilta 25.01.50 rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman hankkeisiin ja 20 000 euroa aiheutuu harmaan talouden torjunnasta.


2021 III lisätalousarvio 140 000
2021 talousarvio 24 677 000
2020 tilinpäätös 23 788 000
2019 tilinpäätös 20 782 999

03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 135 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 115 000 euroa aiheutuu vanhusasiavaltuutetun tehtävän ja toiminnan perustamisesta ja 20 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 135 000
2021 talousarvio 10 770 000
2020 tilinpäätös 10 141 000
2019 tilinpäätös 9 853 000

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 223 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 112 000 euroa aiheutuu Interoperability-hankkeen tietojärjestelmämenoista, 83 000 euroa massapostituspalvelun uudistamisesta ja 28 000 euroa rikosrekisterioteluovutusten määrän kasvusta.


2021 III lisätalousarvio 223 000
2021 talousarvio 8 535 000
2020 tilinpäätös 8 090 000
2019 tilinpäätös 8 471 000

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 68 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 5 725
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 4 131
Muut avustukset ja avustushankkeiden vaikutuksen arviointi (enintään) 4 400
Yhteensä 14 256

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 188 000 euroa saamelaiskäräjille koronaviruspandemiasta aiheutuneisiin lisämenoihin sekä vähennyksenä 120 000 euroa siirtona momentille 25.01.01 rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman hankkeisiin.


2021 III lisätalousarvio 68 000
2021 talousarvio 14 188 000
2020 tilinpäätös 13 334 425
2019 tilinpäätös 9 018 429