Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 150 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä ja totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä aiheutuviin menoihin

2) valtionavustusten maksamiseen totuus- ja sovintoprosessin edistämis- ja toteutustoimiin

3) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen totuus- ja sovintokomission sihteeristön tehtäviin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Vuoden 2019 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 350 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 1 350 000 euroa on peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia ja 800 000 euroa on saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistämisen turvaamiseksi.

Momentilta maksetaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työstä ja totuus- ja sovintoprosessin edistämisestä aiheutuvat menot. Momentilta varaudutaan maksamaan tukea myös psykososiaalisen tuen järjestämiseksi tai palvelujen ostoa. Totuus- ja sovintoprosessissa edistetään dialogia saamelaisväestön kanssa, tiivistetään pohjoismaisen tason yhteistoimintaa totuus- ja sovintoprosessien osalta sekä vastataan ilmenneisiin tiedontarpeisiin.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2021 III lisätalousarvio 2 150 000
2019 tilinpäätös 1 500 000