Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 2 122 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 350 000 euroa covid-19-epidemiatilanteen aiheuttamaan terveysturvallisuusviestintään ja muihin viestintätoimiin, 900 000 euroa koronavirustilanteen välttämättömiin muihin menolisäyksiin, 750 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20 Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hankkeen jatkorahoitukseen, 120 000 euroa siirtona momentilta 24.01.01 ulkoministeriön video- ja av-laitteiden ylläpitoon, 36 000 euroa siirtona momentilta 32.01.01 laajennettuun hankintatukeen, 12 000 euroa siirtona momentilta 29.01.01 opetus- ja kulttuuriministeriön arkistojen järjestämiseen ja 200 000 euroa Teams-palvelun ylläpitomenoihin sekä vähennyksenä 124 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 TORI-lain ulkopuolisten lisenssien maksamiseen ja 122 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 2 122 000
2021 talousarvio 135 094 000
2020 tilinpäätös 132 324 000
2019 tilinpäätös 126 865 000