Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

01. Nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Momentille merkitään lisäystä 2 356 897 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 2 356 897 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 14 414 547 000 euroa vuonna 2021. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 14 364 547 000 euroa vuonna 2021.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 14 415
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 14 365

2021 III lisätalousarvio 2 356 897 000
2021 II lisätalousarvio 286 118 000
2021 I lisätalousarvio -21 186 000
2021 talousarvio 11 742 718 000
2020 tilinpäätös 18 962 445 477
2019 tilinpäätös 1 792 984 063