Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

01. ArvonlisäveroPDF-versio

Momentilta vähennetään 41 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvion muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 224 000 000 euroa johtuen huojennetun maksujärjestelyn jatkamisesta vuonna 2021 ja lisäyksenä 183 000 000 euroa johtuen pääasiassa vuoden 2020 odotettua paremmasta tilinpäätöskertymästä.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta.


2021 III lisätalousarvio -41 000 000
2021 II lisätalousarvio -9 000 000
2021 talousarvio 20 209 000 000
2020 tilinpäätös 18 204 660 362
2019 tilinpäätös 19 034 085 681