Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
            02. Yhteisövero
       08. Valmisteverot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2021

01. Ansio- ja pääomatuloverotPDF-versio

Momentilta vähennetään 107 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys johtuu huojennetun maksujärjestelyn jatkamisesta vuonna 2021, mikä alentaa kertymäennustetta 20 000 000 euroa. Tämän lisäksi verotuloennuste aleni 87 000 000 euroa talousarvioon verrattuna johtuen pääasiassa lähdeveroennusteen päivittymisestä.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta.


2021 III lisätalousarvio -107 000 000
2021 I lisätalousarvio 207 000 000
2021 talousarvio 9 712 000 000
2020 tilinpäätös 9 317 154 368
2019 tilinpäätös 9 897 220 113