Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verotPDF-versio

01. Ansio- ja pääomatuloverot

Momentilta vähennetään 107 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys johtuu huojennetun maksujärjestelyn jatkamisesta vuonna 2021, mikä alentaa kertymäennustetta 20 000 000 euroa. Tämän lisäksi verotuloennuste aleni 87 000 000 euroa talousarvioon verrattuna johtuen pääasiassa lähdeveroennusteen päivittymisestä.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta.


2021 III lisätalousarvio -107 000 000
2021 I lisätalousarvio 207 000 000
2021 talousarvio 9 712 000 000
2020 tilinpäätös 9 317 154 368
2019 tilinpäätös 9 897 220 113

02. Yhteisövero

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys johtuu huojennetun maksujärjestelyn jatkamisesta vuonna 2021, mikä alentaa kertymäennustetta.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta.


2021 III lisätalousarvio -5 000 000
2021 talousarvio 3 213 000 000
2020 tilinpäätös 2 787 601 286
2019 tilinpäätös 4 150 481 200

04. Perintö- ja lahjavero

Momentilta vähennetään 84 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu ennakoitua pienemmistä kertymätiedoista.


2021 III lisätalousarvio -84 000 000
2021 I lisätalousarvio 138 000 000
2021 talousarvio 846 000 000
2020 tilinpäätös 797 254 567
2019 tilinpäätös 749 116 900