Siirry sisältöön
Sisällysluettelo

Talousarvioesitys 2021

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2021 toista lisätalousarvioesitystä (HE 68/2021 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 29.4.2021, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Ehdotetut muutokset

Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistukseen valtuutta ehdotetaan korotettavaksi 19,545 milj. eurolla, jolloin tilausvaltuudet olisivat yhteensä 84,245 milj. euroa. Nykyinen tilausvaltuus on täyttymässä keväällä 2021 ja esitettävä valtuus mahdollistaa uusien sitoumusten teon. Ehdotetusta valtuuden korotuksesta aiheutuvien menojen arvioidaan tulevan maksettaviksi vuoden 2022 aikana.

Eduskunnan vuodelle 2021 hyväksymät tuloarviot ja määrärahat, eduskunnassa nyt käsiteltävänä oleva lisätalousarvioesitys sekä nyt ehdotettava täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa

  Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
       
Varsinainen talousarvio 53 502 535 000 11 742 718 000 65 245 253 000
I lisätalousarvio 415 000 000 -21 186 000 393 814 000
II lisätalousarvioesitys -9 000 000 286 118 000 277 118 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys - - -
Yhteensä 53 908 535 000 12 007 650 000 65 916 185 000