Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

43. Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 40 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain mukaisesti maksettavan kustannustuen maksamiseen.

Valtiokonttori saa luopua kustannustuen ensimmäisellä kierroksella myönnettyyn tukeen kohdistuvista takaisinperintäsaatavista, jotka perustuvat yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 5 §:n 4 momentin 4 kohtaan tukien yhteensovittamisesta.

Selvitysosa:Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi covid-19-pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen kohdistuvia palkka- ja muita kuluja.

Laki (257/2021) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta oli voimassa 29.3.—18.4.2021. Kaikkien ravitsemisliikkeiden tilat suljettiin asiakkailta kolmen viikon määräajaksi niillä alueilla, joilla se oli välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Ravitsemisliikkeille maksetaan kustannustuen kautta hyvitystä, jonka arvioidaan olevan yhteensä 70 000 000 euroa ajanjaksolta 29.3.—18.4.2021. Hyvityksen maksamiseen käytetään osin momentin vuoden 2020 määrärahaa.

Valtiokonttori saa luopua kustannustuen ensimmäisellä kierroksella myönnettyyn tukeen kohdistuvista takaisinperintäsaatavista, jotka perustuvat yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 5 §:n 4 momentin 4 kohtaan tukien yhteensovittamisesta. Momentti on kumottu lailla 963/2020.


2021 II lisätalousarvio 40 000 000
2021 I lisätalousarvio
2020 tilinpäätös 680 000 000