Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

40. Yritysten erityisrahoitusPDF-versio

43. Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 40 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain mukaisesti maksettavan kustannustuen maksamiseen.

Valtiokonttori saa luopua kustannustuen ensimmäisellä kierroksella myönnettyyn tukeen kohdistuvista takaisinperintäsaatavista, jotka perustuvat yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 5 §:n 4 momentin 4 kohtaan tukien yhteensovittamisesta.

Selvitysosa:Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi covid-19-pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen kohdistuvia palkka- ja muita kuluja.

Laki (257/2021) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta oli voimassa 29.3.—18.4.2021. Kaikkien ravitsemisliikkeiden tilat suljettiin asiakkailta kolmen viikon määräajaksi niillä alueilla, joilla se oli välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Ravitsemisliikkeille maksetaan kustannustuen kautta hyvitystä, jonka arvioidaan olevan yhteensä 70 000 000 euroa ajanjaksolta 29.3.—18.4.2021. Hyvityksen maksamiseen käytetään osin momentin vuoden 2020 määrärahaa.

Valtiokonttori saa luopua kustannustuen ensimmäisellä kierroksella myönnettyyn tukeen kohdistuvista takaisinperintäsaatavista, jotka perustuvat yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 5 §:n 4 momentin 4 kohtaan tukien yhteensovittamisesta. Momentti on kumottu lailla 963/2020.


2021 II lisätalousarvio 40 000 000
2021 I lisätalousarvio
2020 tilinpäätös 680 000 000

44. Tapahtumatakuu (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 80 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain mukaisesti maksettavan tapahtumatakuun maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta.

Tapahtumatakuu on uusi tukimuoto, joka lisätään osaksi yritysten määräaikaista kustannustukea. Tapahtumatakuu annetaan ennakollisena maksusitoumuksena vähintään 200 hengelle suunnattuihin yleisötilaisuuksiin. Tapahtumatakuu voidaan myöntää ammattimaiselle tapahtumanjärjestäjälle ja tämän käyttämille alihankkijoille, jotka yksilöidään takuuhakemuksessa. Tapahtumanjärjestäjän katsominen ammattimaiseksi edellyttää, että sillä on pysyvä organisaatio ja myynti ylitti 150 000 euroa v. 2019. Myönnettyjen ennakollisten maksusitoumusten yhteenlaskettu määrä saa samanaikaisesti olla enintään 250 000 000 euroa.

Tapahtumatakuun kautta korvataan peruuntuneen tapahtuman järjestämisestä aiheutuneista ja ennakkoon ilmoitetuista kohtuullisista kustannuksista 85 %. Korvauksen enimmäismäärä on 1 800 000 euroa.

Takuu koskisi 1.6.—31.12.2021 väliselle ajanjaksolle suunniteltuja tapahtumia.

Tapahtumatakuun tavoitteena on pienentää tapahtumien järjestämisen riskiä tilanteessa, jossa covid-19-pandemian hallintaan liittyvä lain tai viranomaisen määräys estää tai vaikeuttaa tapahtumien järjestämistä ja rahoituksen tai vakuutusten saamista tapahtumien järjestämisen varmistamiseksi.


2021 II lisätalousarvio 80 000 000