Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 55 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvät esitykset laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta sekä laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.

Esityksillä jatketaan työttömyysturvan suojaosan korottamisen voimassaoloa sekä yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa 30.6.2021 saakka covid-19-pandemian edelleen jatkuessa.


2021 I lisätalousarvio 55 000 000
2021 talousarvio 1 802 990 000
2020 VII lisätalousarvio -206 300 000
2020 IV lisätalousarvio 91 900 000
2020 II lisätalousarvio 664 000 000
2020 talousarvio 1 457 500 000
2019 tilinpäätös 1 417 585 672